Undervisning i akademisk opgaveskrivning

Genvej til opgaveskrivning giver en indføring i forskellige opgavetyper: Praksisbeskrivelsen, den akademiske opgave og synopsis. 

Varighed: 4-5 timer

Antal: Max 20 deltagere

Pris: 7.000,- ekskl. moms og kørsel

 

Kontakt KommuniCare på tlf. 40 40 79 28 ved spørgsmål om workshoppen

 

 


FORMÅL: Kursisten opnår en forståelse for strukturen i den akademiske opgave med afsæt i egen konkrete opgave.

KommuniCare underviser i den akademiske opgaves opbygning og struktur ud fra IMRAD modellen. Alle overskrifter i opgavens struktur forklares, og jeg giver eksempler på indhold, hvad skal stå hvor og hvorfor.

Vi snakker om, hvordan en problemformulering afgrænses, så den danner afsæt og pejlemærke for resten af opgaven. De forskellige afsnit i opgaven drøftes mht. indhold og form, ligesom jeg kommer med et bud på, hvordan opgavens afsnit procentvis vægtes og vurderes. Jeg tager afsæt i bogen Genvej til opgaveskrivning , udgivet af KommuniCares eget forlag.

Undervisningen foregår som oplæg med eksempler og en drøftelse med de studerende. De studerende kan byde ind med generelle spørgsmål ift. en forestående opgave.  Målgruppen er primært studerende og kursister på sundhedsfaglige uddannelser, eller specialuddannelser, der afsluttes med en akademisk opgave.

Kurset tilrettelægges i samarbejde med kunden og afholdes et egnet sted på uddannelsesinstitutionen.

UDBYTTE: Efter kurset kan deltageren…

… Forstå strukturen i en akademisk opgave ud fra IMRAD modellen
… Anvende IMRAD modellen i opbygning af egen opgave
… Udarbejde en afgrænset problemformulering
… Skrive en argumenterende tekst understøttet af referencer
… Forstå sammenhængen mellem struktur, indhold og den røde tråd i en akademisk opgave