Skriveworkshop

KommuniCare har bl.a. vejledt på udarbejdelse af artiklen ”Husk F’et og kend din patient” (Sygeplejersken 2016, november).

Varighed: 4 undervisningsdage á 3 timer hver

Antal: Max 6 deltagere

Pris: 12.000,- ekskl. moms og kørsel

 

Kontakt KommuniCare på tlf. 40 40 79 28 ved spørgsmål om workshoppen

 


FORMÅL: Kursisten opnår grundlæggende kompetencer til artikelskrivningsprocessen og indsender sin artikel til et fagligt tidsskrift.

KommuniCare holder et oplæg, som guider dig gennem artikelskrivningens faser. Herefter arbejder vi med dit udkast til en artikel og vælger det tidsskrift, hvor du skal publicere artiklen.

Undervisningen foregår som oplæg, drøftelse af deltagernes artikler, valg af tidsskrift og vejledning ift. tidsskriftets manuskriptvejledning, samt individuel vejledning på egen artikel.
Inden kursusstart skal deltagerne indsende deres tanker og ideer til den kommende artikel.

Målgruppen er professionsbachelorer og studerende på sundhedsfaglige uddannelser. Kurset tilrettelægges i samarbejde med kunden og afvikles på et egnet sted på arbejdspladsen. Der udleveres kursusmateriale.

UDBYTTE: Efter kurset kan deltageren…

… Skrive en faglig artikel og sende den til et tidsskrift
… Formulere sig klart, kortfattet og målrettet på skrift
… Vælge tidsskrift efter typen af artikel
… Kende til artikelskrivningens faser og anvende en palette af værktøjer