Introduktion til kritisk læsning af udviklings- og forskningsartikler

Videnskabelige artikler kan være en udfordring at gennemskue. I workshoppen arbejdes der seriøst og målrettet på at knække koden.

Varighed: 4 timer

Antal: Max 12 deltagere

Pris: 7.000,- ekskl. moms og kørsel

 

Kontakt KommuniCare på tlf. 40 40 79 28 ved spørgsmål om workshoppen

 

 

 

 

 

 

 


FORMÅL: Kursisten opnår grundlæggende kompetencer til kritisk og analytisk læsning af udviklings- og forskningsartikler.

KommuniCare holder et oplæg om kritisk læsning – hvorfor er det vigtigt? Herefter arbejder vi konkret med en relevant artikel og analyserer artiklen ud fra et læsningsredskab. Undervisningen foregår som oplæg, workshop og diskussion.

Målgruppen er professionsbachelorer og studerende på sundhedsfaglige uddannelser. Kurset tilrettelægges i samarbejde med kunden og afvikles på et egnet sted på arbejdspladsen. Der udleveres kursusmateriale.

UDBYTTE: Efter kurset kan deltageren…

… Læse og forstå videnskabelige forskningsartikler
… Forholde sig kritisk til videnskabeligt materiale generelt
… Gennemskue og anvende videnskabelige artikler
… Forstå vigtigheden af kritisk læsning i klinisk praksis

Tidligere kursister siger om kurset:

”KommuniCare giver en god og grundig introduktion til kritisk læsning af udviklings- og forskningsartikler. Introduktionen forklarer relevans for vores praksis, begreber og forskellige analyseredskaber. For sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der har taget en BA inden for 2-3 år, er der tale om et udvidet genopfriskningskursus.

Workshoppen, hvor den valgte artikel gennemgås ud fra KommuniCares læsningsredskab, er rigtig god. Det er givende at arbejde sammen i små grupper. Vi ser forskellige ting, og det giver gode, faglige drøftelser. Men, det er også et omfattende arbejde at bruge et læsningsredskab og lidt svært. Tiden er passende. Arbejdsmetoden, at læse artiklen kritisk ved hjælp af et konstrueret læsningsredskab, var en øjenåbner og gav ny viden.

Opsamling i plenum var rigtig godt. Vores diskussioner gav igen ny viden og Anne fra KommuniCare uddybede vores besvarelser af læsningsredskabet og kom med nye perspektiver på vores første opfattelse af artiklens troværdighed. En inspirerende underviser.

Kursus i kritisk læsning er godt og relevant både for os, der er er blevet bachelorer for nylig og for erfarent sundhedspersonale. Et væsentligt kursus for os, der arbejder med projekter, udarbejdelse af kliniske retningslinjer og instrukser”.