Evidensbaseret sygepleje i praksis


“Evidensbaseret klinisk sygepleje er en samvittighedsfuld, eksplicit og velovervejet anvendelse af forskningsbaseret viden suppleret af de øvrige vidensformer.”

 Varighed: 4-5 timer

Antal: Max 20 deltagere

Pris: 7.000,- ekskl. moms og kørsel

 

Kontakt KommuniCare på tlf. 40 40 79 28 ved spørgsmål om workshoppen

 

 

 

 

 


Introduktion til evidensbegrebet, et historisk rids, en videnskabsteoretisk diskussion, model for evidensbaseret sygepleje/praksis, samt tænkning og metode.

FORMÅL: Kursisten opnår en forståelse for evidensbegrebets betydning og kan anvende model for evidensbaseret sygepleje i praksis.

Hvad er evidensbaseret sygepleje i praksis? KommuniCare holder et oplæg om evidensbegrebets oprindelse og betydning, og introducerer dig til anvendelse af model for evidensbaseret sygepleje/praksis i praksis. Vi arbejder med cases, hvor brug af modellen er i fokus. Du får desuden et indblik i, hvad der skal til, for at implementere evidensbaseret sygepleje i en konkret praksis.

Undervisningen foregår som oplæg, øvelser, workshop og diskussion. Målgruppen er professionsbachelorer, samt studerende og kursister på sundhedsfaglige uddannelser. Kurset tilrettelægges i samarbejde med kunden og afvikles på et egnet sted på arbejdspladsen. Der udleveres kursusmateriale.

UDBYTTE: Efter kurset kan deltageren…

…Identificere og forstå evidensbegrebet
…Forstå og anvende begrebet klinisk beslutningstagning
…Anvende model for evidensbaseret sygepleje i praksis
…Have forudsætninger for at arbejde med evidensbaseret praksis i egen afdeling