Tillidsposter

Advisory board
KommuniCare sidder i Advisory Boardet for virksomheden 1:30 Kommunikation, der løser opgaver inden for videoproduktion og medietræning samt afholder kurser og foredrag til virksomheder og foreninger.
Min opgave i regi af Kommunicare er bl.a. at bidrage med viden om udviklingsprocesser og projektledelse med fokus på udvikling af nye tiltag i virksomheden.
https://1-30.dk

 

Støttegruppe
KommuniCare sidder i Støttegruppen for Fonden De Unge Raske. Fonden er en nonprofit organisation, hvis mål er at fremme sundhed og forebygge sygdom hos unge, der som pårørende, har mistet eller oplevet kronisk/alvorlig sygdom i den nære familie. Fonden er grundlagt d. 1. september 2016.
www.fondendeungeraske.dk

 

Beskikkelse som censor ved videregående uddannelser
Jeg er beskikket censor ved:
Folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelse (kandidat- og masteruddannelser)
Sygeplejerskeuddannelsen

 

Tænketank for borgernær sundhedsfremme
Som deltager i Tænketank for borgernær sundhedsfremme i Svendborg Kommune bidrager jeg med input til kommende initiativer og udviklingstiltag, der skal fremme borgernes oplevelse af socialt samvær, et øget aktivitetsniveau og livsglæde. Herunder også forslag til evaluering af aktiviteter.