Hvem er KommuniCare?

Anne Holm Nyland

KommuniCare er en enkeltmandsvirksomhed, til dagligt drevet af Anne Holm Nyland. Jeg er KommuniCares indehaver, udviklingskonsulent, Cand. Cur. (kandidat i sygeplejevidenskab) og sygeplejerske.

Mange års erfaring med skriveprocesser, undervisning, kompetenceudvikling samt planlægning og afvikling af workshops og kurser giver jeg nu videre til dig. Hertil kommer erfaring fra gennemførelse af større forsknings- og udviklingsprojekter og generel projektledelse.

Udover mit spændende arbejde med KommuniCare nyder jeg naturen på Tåsinge, hvor jeg bor ud til Svendborg Sund og tæt på skovene ved Valdemars Slot. Jeg dyrker motionsløb, spiller golf og forsøger til stadighed at blive bedre til at tale og skrive italiensk.

Jeg tilbyder hjælp til korrekturlæsning og vejledning til skriveprocessen i studieopgaver, faglige artikler, websidetekster og andre tekster. Ligeledes guider jeg dig til i din kompetenceudvikling eller karriereforløb, hvor jeg hjælper dig med udarbejdelse af CV og en ansøgning, der fænger.

Uddannelse
2002
Cand. Cur. i sygeplejevidenskab, Århus Universitet

1998
Diplomeksamen med speciale i uddannelse og undervisning, Århus Universitet

1983
Autorisation som sygeplejerske, Sygeplejeskolen i Odense

Masterclasses og efteruddannelse
2016
Iværksætteruddannelse, Fremtidsfabrikken i Svendborg

2014
How to write an academic paper and how to get published

2012
Kvalitative Forskningsmetoder
Fokusgrupper – om brug og afvikling af fokusgruppeinterview

2011
Spørgeskemaets muligheder og begrænsninger
Udvidet litteratursøgning
Innovationskursus “Værktøjskassen for brugerdreven innovation” v/Tom Hynek og Julie Kjær-Madsen

2009
Coachuddannelse på mellemlangt videregående uddannelsesniveau

2008
Projektlederuddannelse

Se mere om mine faglige kvalifikationer og kompetencer CV  eller besøg min profil på LinkedIn.

KommuniCare har vejledt på:
Bachelorprojekter på sundhedsfaglige uddannelser
Diplom afgangsprojekter
Diplomopgaver på forskellige moduler
Specialeafhandling inden for psykologi
Afgangsprojekter på Master i Klinisk Sygepleje
Artikelskrivning
Kandidatspecialer
Ansøgninger og CV
Iværksætteri