Forretningbetingelser

Forretningsbetingelser Private

KommuniCare
v/Anne Holm Nyland
Vindebyørevej 26
5700 Svendborg
Mobil: 40407928
www.kommunicare-consult.dk

CVR: 34837678

Jeg vil bede dig om at læse hele dokumentet!

Alle aftaler er bindende. Vejledning og rådgivning via klippekort udløbet et år efter faktureringsdatoen.
Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg sætter et autosvar på mailen, når jeg holder ferie.

Betaling
Du kan betale via bankoverførsel til konto 4580 4580100201 eller via Mobile Pay til mobil nr.: 40 40 79 28.

Bøger og klippekort betales forud. Du får en faktura tilsendt på den mail, du opgiver i online bestillingsfeltet, straks efter jeg har modtaget din betaling. Andre produkter sendes hurtigst muligt og faktura vedlægges.

Timebetalte opgaver betales enten med klippekort eller efter løbende timebetaling.

Opgaver eller vejledning, hvor jeg kan hjælpe dig på en time løses inden for 48 hverdagstimer. Dog under forudsætning af, at jeg kan komme i kontakt med dig, hvis det er nødvendigt.

48 timers reglen ophæves, når jeg er syg eller har ferie.

Betalingsfrist er 8 dage (undtaget er e-bøger og køb af klippekort, hvor betalingen finder sted med det samme).

Ved for sen betaling tillægges et rykkergebyr på kr. 100,00.

Tidsforbrug
Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter. Jeg runder op til nærmeste halve time på din faktura. Mindste fakturerede beløb er en time.

I arbejdstiden indgår vejledning/rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, mail-korrespondance, administration mm.

Hvis jeg modtager materialet til den opgave, jeg skal løse for dig så sent, at jeg ikke kan overholde den aftalte tid for tilbagemelding og dermed skal arbejde weekend og helligdage, kommer der et tillæg på 50 %.

Akuttillæg
Har du brug for, at jeg arbejder med din opgave samme dag, du sender materialet, sker det mod et tillæg på 50 %.

Det gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden at vi aftalte denne dato, da jeg begyndte på opgaven. Har du fx et klippekort trækker jeg halvanden time per brugt time.

Aflysninger
Du har mulighed for at ændre tider for aftale frem til 24 hverdagstimer før aftalen finder sted.

Aftaler der aflyses eller ændres herefter uanset grund, faktureres således:

  • Telefonvejledning faktureres med en halv time
  • Aftalt vejledning faktureres med en time

For alle klippekort gælder
Klipperkortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes personligt og kan ikke sælges til andre.

Det er muligt at købe et klippekort som en gave.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har tilbage på dit klippekort.

For øvrige produkter i webshoppen gælder:
Bøger betales forud. Når jeg har registreret din betaling, sender jeg et link til den e-mailadresse, du har oplyst i online bestillingsfeltet. Linket er personligt og må efter gældende regler, jf. Dansk Lov om ophavsret, ikke videresendes til andre personer.

Kopi af bøger, eller dele af bøger, er i henhold til dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget (gives der tilladelse indberettes kopiering til Copydan Tekst & Node). Den oplyste pris er inkl. moms, men ekskl. levering, emballage og porto.

Model for Evidensbaseret praksis med manual sendes snarest muligt efter, jeg har modtaget din onlinebestilling. Faktura vedlægges. Den oplyste pris er inkl. moms, men ekskl. levering, emballage og porto.

Forsendelse
Bestilte varer via webshoppen (dog undtaget e-bøger) sendes med Post Nord eller GLS.

Ansvar
Jeg eller mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller vejledning.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater (fx karakterer eller lign.).

Ophavsret
Når jeg hjælper dig med at redigere en tekst eller vejleder på artikel- og opgaveskrivning, må du bruge materialet, alt det du vil.

Når du køber mine produkter, har jeg ophavsretten. Du må derfor ikke dele produktet med andre.

Øvrigt
Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser eller produkter. Er du usikker på om jeg kan hjælpe dig er du velkommen til at sende mig en mail eller at ringe til mig mhp. afklarende spørgsmål. Første henvendelse er gratis. Herefter faktureres dit forbrug af min tid.

Forretningsbetingelser Erhverv

KommuniCare
v/Anne Holm Nyland
Vindebyørevej 26
5700 Svendborg
Mobil: 40407928
www.kommunicare-consult.dk

CVR: 34837678

Jeg vil bede dig om at læse hele dokumentet!

Alle aftaler er bindende. Vejledning og rådgivning via klippekort udløbet et år efter faktureringsdatoen.
Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg sætter et autosvar på mailen, når jeg holder ferie.

Betaling
Du kan betale via bankoverførsel til konto 4580 4580100201 eller via Mobile Pay til mobil nr.: 40 40 79 28.

E-bøger og klippekort betales forud. Du får en faktura tilsendt på den mail, du opgiver i online bestillingsfeltet, straks efter jeg har modtaget din betaling. Andre produkter sendes hurtigst muligt og faktura vedlægges.

Timebetalte opgaver betales enten med klippekort eller efter løbende timebetaling.

Opgaver eller vejledning, hvor jeg kan hjælpe dig på en time løses inden for 48 hverdagstimer. Dog under forudsætning af, at jeg kan komme i kontakt med dig, hvis det er nødvendigt.

48 timers reglen ophæves, når jeg er syg eller har ferie.

Betalingsfrist er 8 dage (undtaget er bøger og køb af klippekort, hvor betalingen finder sted med det samme).

Ved for sen betaling tillægges et rykkergebyr på kr. 150,00.

Tidsforbrug
Jeg noterer dit forbrug per påbegyndte kvarter. Jeg runder op til nærmeste halve time på din faktura. Mindste fakturerede beløb er en time.

I arbejdstiden indgår vejledning/rådgivning i løbet af opgaven, research, forberedelse, møder, telefonsamtaler, transport, mailkorrespondance, administration mm.

Skal jeg arbejde for dig i weekender eller på helligdage kommer et tillæg på 50 %.

Hvis jeg modtager materialet til den opgave, jeg skal løse for dig så sent, at jeg ikke kan overholde den aftalte tid for tilbagemelding og dermed skal arbejde om aftenen, kommer der et tillæg på 50 %.

Akuttillæg
Har du brug for, at jeg arbejder med din opgave samme dag, du sender materialet, sker det mod et tillæg på 50 % på timeprisen.

Det gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden at vi aftalte denne dato, da jeg begyndte på opgaven. Har du fx et klippekort trækker jeg to timer per brugt time.

Aflysninger
Du har mulighed for at ændre tider for aftale frem til 24 hverdagstimer før aftalen finder sted.

Aftaler der aflyses eller ændres eller ændres herefter uanset grund, faktureres således:

  • Telefonvejledning faktureres med en halv time
  • Aftalte fysiske møder eller andre aktiviteter faktureres med en time

For alle klippekort gælder:
Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes personligt og kan ikke sælges til andre.

Det er muligt at købe et klippekort som en gave.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har tilbage på dit klippekort.

For øvrige produkter i webshoppen gælder:
Bøger betales forud. Når jeg har registreret din betaling, sender jeg et link til den e-mailadresse, du har oplyst i online bestillingsfeltet. Linket er personligt og må efter gældende regler, jf. dansk lov om ophavsret, ikke videresendes til andre personer.

Kopi af bøger, eller dele af bøger, er i henhold til dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget (gives der tilladelse indberettes kopiering til Copydan Tekst & Node). Den oplyste pris er inkl. moms, men ekskl. levering, emballage og porto.

Model for Evidensbaseret praksis med manual sendes snarest muligt efter, jeg har modtaget din onlinebestilling. Faktura vedlægges. Den oplyste pris er inkl. moms, men ekskl. levering, emballage og porto.

Forsendelse
Bestilte varer via webshoppen sendes med Post Nord eller GLS.

Workshops
Alle priser er ekskl. transporttid, transport faktureres efter statens takster pr. kørte km.

Den oplyste pris på workshoppen er ekskl. moms.

Workshops og anden undervisning der aflyses mindre end 14 dage før workshop/undervisning skal finde sted faktureres med 50 % af beløbet, da jeg allerede har lagt arbejde i den pågældende opgave.

Workshops faktureres umiddelbart efter afholdelsen.

Undervisning/oplæg
Alle priser er ekskl. transporttid, transport faktureres efter statens takster på kr. 3,63 pr. kørte km.

Den oplyste pris på opgaven er ekskl. moms.

Ansvar
Jeg eller mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller vejledning.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater (fx karakterer eller lign.).

Ophavsret
Når jeg hjælper dig med at redigere en tekst, udarbejder et kompetenceudviklingsforløb eller en projektbeskrivelse, må du bruge materialet, alt det du vil.

Når du køber mine produkter, har jeg ophavsretten. Du må derfor ikke dele produktet med andre.

Øvrigt
Pris for kørsel er Statens gældende takster pr. km, der tillægges timetaksten.

Alle aftaler er bindende, så der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser eller produkter. Er du usikker på om jeg kan hjælpe dig, er du velkommen til at sende mig en mail eller at ringe til mig mhp. afklarende spørgsmål. Første henvendelse er gratis. Herefter faktureres dit forbrug af min tid.